Dòng sông tin tức

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch

(2013-10-01 14:23:12)

(ThudoResort.com) - Tại thành phố Phan Thiết, sáng 1/10/2013 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch với khoảng 20 học viên tham dự. Đến dự có bà Võ Hoàng Tuyết Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khai giảng lớp tập huấn

Khai giảng lớp tập huấn

Tham dự lớp Tấp huấn các học viên được Giảng viên Hoàng Quốc Việt (Trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn) truyền đạt các kiến thức du lịch theo quy định. Cụ thể gồm: Bối cảnh du lịch thế giới; Tình hình chính trị - xã hội, kinh tế và du lịch cả nước; Hệ thống văn bản pháp luật du lịch Việt Nam; Những nhiệm vụ chính của Tổng cục du lịch trong năm 2013. Riêng nội dung tình hình chính trị, xã hội và du lịch địa phương sẽ do ông Hoàng Văn Toàn (Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch) trình bày.

Theo quy định, Thẻ hướng dẫn viên du lịch chỉ có thời hạn 03 năm. Do vậy, để đủ điều kiện được đổi thẻ theo quy định các hướng dẫn viên phải hoàn thành lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do ngành du lịch tổ chức. Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra cho đến ngày 3/10/2013.

Vũ Minh Ngọc